Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028 – posvetovalni dokument

Operater prenosnega sistema, v skladu z drugim odstavkom 200. člena Energetskega zakona (EZ-1, Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15), med 12. aprilom in 12. majem 2018 vabi predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev, predlogov ali dopolnitev k osnutku Desetletnega razvojnega ...

Slovenski plinski trg v regiji

V družbi Plinovodi d.o.o. se zavedamo pomembnosti aktivne vpetosti slovenskega plinskega trga v širše, regionalno dogajanje in s tem namenom smo v sredo, 4. aprila 2018 priredili tradicionalno spomladansko strokovno srečanje pod naslovom »Slovenski plinski trg v regiji«. Namen srečanja ...

Strokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji

Vabilo na Strokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji Dne 4. aprila 2018 vas vabiva na šesto srečanje uporabnikov našega prenosnega sistema, ki smo ga tokrat nadgradili z aktualnimi in pomembnimi temami. Slovenski plinski trg je vse bolj aktivno vpet ...