Informacija o spremenjenem terminu vzdrževalnih del na avstrijskem prenosnem sistemu

Vezano na naše predhodno obvestilo, objavljeno 5. julija 2017, operater prenosnega sistema, družba Plinovodi d.o.o., obvešča uporabnike prenosnega sistema, da sta avstrijska operaterja prenosnih sistemov Gas Connect Austria GmbH (v nadaljevanju: GCA) in Trans Austria Gasleitung GmbH (v nadaljevanju: TAG) ...

Informacija o vzdrževalnih delih na avstrijskem prenosnem sistemu

Operater prenosnega sistema, družba Plinovodi d.o.o., obvešča uporabnike prenosnega sistema, da sta avstrijska operaterja prenosnih sistemov Gas Connect Austria GmbH (v nadaljevanju: GCA) in Trans Austria Gasleitung GmbH (v nadaljevanju: TAG) objavila seznam vzdrževalnih del in omejitve prenosnih zmogljivosti na ...

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018 – 2027

Agencija za energijo je 6. junija objavila Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2018 – 2027 na svoji spletni strani in s tem začela javno posvetovanje, ki bo trajalo do 10. julija. Agencija bo po končanem posvetovalnem postopku ...