/ Drugo / Javna naročila


Javna naročila

Naročite se

Izdelava projektne dokumentacije za dograditve, predelave in priključitve na prenosnem sistemu zemeljskega plina za obdobje treh let (1)
Številka javnega naročila : JN008028/2019-E01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 19.dec.2019
Izvajanje storitev izvedbe predhodnih arheoloških raziskav za prenosni plinovod M6 Ajdovščina - Lucija
Številka javnega naročila : JN007910/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 58 20 729)
Opomba : Projektna dokumentacija je na voljo na naslednji spletni strani: https://drive.google.com/open?id=1b3RV-ASC5XUMQrbkpeciALjhImklFfjC
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 28.nov.2019
Nabava, implementacija, integracija in vzdrževanje informacijskega sistema ERP
Številka javnega naročila : JN007684/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 22.nov.2019
Vzpostavitev varnostno informacijskega sistema SIEM
Številka javnega naročila : JN007511/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 12.nov.2019
Dobava službenih vozil - sprememba
Številka javnega naročila : JN006788/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 22.okt.2019
Izvedba projektov priključitev v obdobju treh let
Številka javnega naročila : JN006533/2019-E01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 21.okt.2019
Dobava službenih vozil (1)
Številka javnega naročila : JN006788/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 58 20 729)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 17.okt.2019
Izdelava cenilnih mnenj za obstoječe in predvidene plinovode na področju RS s strani sodno zapriseženih cenilcev
Številka javnega naročila : JN006352/2019-W01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 03.okt.2019
Študija izvedljivosti za avtonomno energetsko oskrbo objektov na prenosnem sistemu zemeljskega plina
Številka javnega naročila : JN006215/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 58 20 729)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 19.sep.2019
Dograditev omrežne, komunikacijske in strežniške infrastrukture ter dobava računalniške opreme za potrebe PIS za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN005604/2019-E01
Kontakt : Matej Zagožen (01 58 20 729)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 12.sep.2019
Posodobitev Microsoft infrastrukture v obdobju 2020-2022
Številka javnega naročila : JN005370/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 58 20 729)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 28.avg.2019
Nadgradnja brezprekinitvenega napajalnega sistema za nadzorni sistem SCADA, na mejni merilno-regulacijski postaji (MMRP) Ceršak in merilno-regulacijskih postajah (MRP-jih) v letih 2019 in 2020
Številka javnega naročila : JN005505/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 58 20 729)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 28.avg.2019
Nabava osebne varovalne opreme za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN005504/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 58 20 729)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 28.avg.2019
Vzdrževanje dokumentnega sistema in platforme EASY za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN005599/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 58 20 729)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 28.avg.2019
Izvedba meritev na strelovodnem sistemu in elektro inštalacijah z odpravo ugotovljenih neustreznosti za obdobje štirih let
Številka javnega naročila : JN004539/2019-W01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 22.jul.2019
Nakup zemeljskega plina za potrebe lastne rabe ter nakup in/ali prodaja zemeljskega plina za potrebe uravnoteženja prenosnega sistema zemeljskega plina za obdobje plinskega leta od 1. 10. 2019 (6:00) do 1. 10. 2020 (6:00)
Številka javnega naročila : JN003884/2019-E01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 08.jul.2019
Analiza proizvodnje obnovljivega plina iz lesne biomase in njegovo injeciranje v prenosno plinovodno omrežje
Številka javnega naročila : JN003760/2019-W01
Kontakt : Matic Wallas (01 582 07 28)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 19.jun.2019
Obnova in nadgradnja naprav instrumentacije, regulacije ter telemetrije na MRP in MMRP za obdobje treh let
Številka javnega naročila : JN003368/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 10.jun.2019
Gradnja prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice - TE-TOL
Številka javnega naročila : JN002103/2019-E01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Opomba : Ponudbeni predračun, ITS in PZI so na voljo na naslednji spletni strani: https://drive.google.com/drive/folders/1pzWbPUs8leiy_-tSkh1b7aeZ9qu9tfVh
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 08.maj.2019
Izvajanje nadzora po Gradbenem zakonu za projekte iz aktualnega Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja
Številka javnega naročila : JN002272/2019-W01
Kontakt : Matej Zagožen (01 582 07 29)
Razpisna dokumentacija
Rok oddaje ponudbe : 06.maj.2019
;